4. Ποσοστά επιτυχίας

Τα ποσοστά επιτυχίας της επέμβασης κατάλυσης σε ασθενείς χωρίς υποκείμενη καρδιοπάθεια υπερβαίνουν το 85%. Σε ασθενείς με υποκείμενη καρδιοπάθεια τα ποσοστά επιτυχίας είναι περίπου 70%.