5. Πιθανές επιπλοκές

Η πιθανότητα εμφάνισης των επιπλοκών κατά την επέμβαση κατάλυσης (ablation) της κοιλιακής ταχυκαρδίας κυμαίνεται περίπου στο 1% και είναι μεγαλύτερη μεταξύ των ασθενών με υποκείμενη καρδιοπάθεια. Οι  πιθανές επιπλοκές είναι βλάβη στο σημείο της φλεβικής παρακέντησης, συλλογή αίματος γύρω από την καρδιά (επιπωματισμός) και εγκεφαλικό επεισόδιο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι επιπλοκές αντιμετωπίζονται μετά από μικρή παράταση της νοσηλείας του ασθενούς στο νοσοκομείο.